Choď na obsah Choď na menu

Starostlivosť o zamestnancov

 

SME JEDEN TÍM starostlivost-o-zamestnancov-4.jpg

 

Zamestnanci v Schnellecke počúvajú jeden druhého, spoločne diskutujú o cieľoch a výsledkoch.

Navzájom sa podporujú a zdieľajú svoje znalosti. Každý vedúci pracovník sa stará o to, aby boli tímy

vyrovnané a aby sa potenciál zamestnancov, ktorí sú súčasťou týchto tímov, využíval čo najlepšie.

Tímového ducha Schnellecke podporujeme organizáciou rôznych podujatí,

kde majú zamestnanci príležitosť lepšie sa spoznať a posilniť svoje vzťahy. starostlivost-o-zamestnancov-3.jpg

Podujatia, ktoré organizujeme sú tiež často spojené

so spoločenskou zodpovednosťou a záujmom spoločnosti podporiť tých,

ktorí to najviac potrebujú.

 

 

 

 

BENEFITYstarostlivost-o-zamestnancov-0.jpg

firemné podujatia,

vzdelávanie a rozvoj,

flexibilný pracovný čas,

príspevok na stravovanie nad rámec zákona,

príspevok na dopravu do práce,

príspevok za prácu vo sviatok nad rámec zákona,

príspevok pri životnom jubileu,starostlivost-o-zamestnancov-1.jpg

odmena za odpracované roky,

polročná a koncoročná prítomnostná odmena

program na podporu zdravia,

dni voľna pri dôležitých osobných prekážkach zamestnanca,